Pieniądze na zadania w obszarze mniejszości narodowych i etnicznych

Fundacje i stowarzyszenia z naszego regionu prowadzące działania w obszarze mniejszości narodowych i etnicznych otrzymają dotacje na swoją działalność. Minister Administracji i Cyfryzacji przeznaczył na ten cel ponad 15 mln zł.

Decyzją ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie dotacji na realizację w roku 2015 zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego dotację otrzymały m.in.

Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce na zadania:

 • Modernizacja dachu i galerii Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce – 196777
 • POGOŃ z kulturą i sztuką – 64000
 • 2015 Muzyka bez zastrzeżeń – 5900
 • 2015 I tam żywuć ludzi -28200
 • 2015 Białoruski Alfabet Sztuki – 28000
 • 2015 Kultura na schodach Muzeum – 13500
 • 2015 cyrylicą pisane – 22000
 • 2015 Białoruska Grupa Teatralna – 5600
 • Nie zostało przyznane wsparcie na projekt – Edukacja w Muzeum Białoruskim

W sumie prawie 364 tys zł

Białowieski Ośrodek Kultury na zadania:

 • Wieczorki białoruskie w Białowieży – 3000
 • RUCZAJOK – zespół białoruskiej mniejszości narodowej – 5050
 • Wykonanie strojów dla Białoruskiego Młodzieżowego Zespołu SUNICZKI z Białowieży – 2975

W sumie ponad 11 tys zł

Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne na zadania:

 • Prezentacje Zespołów Obrzędowych – 24000
 • Prezentacje Zespołów Kolędniczych „Gwiazda i Kolęda”- 16000
 • Święto Kultury Białoruskiej – 25000
 • Ogólnopolski Festiwal „Piosenka Białoruska`2015″ – 141000
 • Białoruskie Festyny Ludowe w 10 miejscowościach województwa podlaskiego – 60000
 • KUPALLE – 25000
 • Spotkanie zespołów artystycznych w Bondarach „Bondarouskaja Haściounia” – 12000
 • Konkurs „Śpiewające rodziny” – 10000
 • KALENDARZ BIAŁORUSKI – rocznik 2015 – 14000

W sumie 327 tys zł

Fundacja VILLA SOKRATES na zadanie:

 • XXVI Festiwal Muzyki Młodej Białorusi „Basowiszcza 2015″ – 100000

Rada Programowa Tygodnika NIWA

 • Wydanie książki „Bieżeństwo” – 25000
 • Wydawanie tygodnika społeczno-kulturalnego NIWA w języku białoruskim w roku 2015 – 492000
 • XVIII Konkurs poezji i prozy „Debiut” – 12000
 • XVIII Polsko-Białoruskie Warsztaty Literackie „Biazmieżża” – 11000
 • WARSZTATY ”SUSTRECZY ZORKI” – 14000

W sumie 554 tys zł

Związek Ukraińców Podlasia

 • Wydawanie ukraińskiego pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju” – 115000

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Białowieża, Hajnówka Tagi: , , , , , ,

Udostępnij Wiadomość

Podobne posty