Wizyta ministra administracji i cyfryzacji na Podlasiu

Jak co roku na Podlasiu odbyło się spotkanie ministra administracji i cyfryzacji z przedstawicielami społeczności białoruskiej, litewskiej, ukraińskiej, rosyjskiej, tatarskiej, romskiej i żydowskiej.

Na spotkaniu, w którym uczestniczył również wojewoda podlaski i pełnomocnik wojewody ds. mniejszości narodowych poruszone zostały problemy mniejszości, które licznie zamieszkują Podlasie.

Minister Andrzej Halicki poinformował, że w tym roku będzie więcej pieniędzy na dofinansowanie działań mniejszości: edukację, wydawnictwa i festiwale.

Podczas spotkania stwierdzono, iż istnieje większa potrzeba edukacji o mniejszościach Podlasia. do młodzieży – rzucał pomysł Igor Łukaszuk ze Związku na Rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej „Szczyty” zaproponował, iż można stworzyć program edukacyjny skierowany do wszystkich szkół.

W trakcie wizyty na Podlasiu minister Andrzej Halicki spotkał się też z uczniami II Liceum Ogólnokształcącego z białoruskim językiem nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim. Rozmawiał także z samorządowcami reprezentującymi mniejszość białoruską.

Według danych przeprowadzonego w 2011 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań województwo podlaskie zamieszkuje 47.711 osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych. Stanowi to 3,97 % mieszkańców województwa. Pod względem liczby osób należących do mniejszości województwo to zajmuje 2. miejsce w kraju (po województwie opolskim).

Wśród mniejszości zamieszkujących województwo podlaskie, najliczniejsze są mniejszości: białoruska (38.358 osób), litewska (4.867 osób), ukraińska (2.169 osób), rosyjska (590 osób), tatarska (539 osób) i romska (527 osób).

Zgodnie z NSP w 5 gminach województwa przedstawiciele mniejszości narodowych stanowią większość mieszkańców. Są to zamieszkałe przez mniejszość białoruską gminy: Czyże (powiat hajnowski – 76,5 % mieszkańców), Dubicze Cerkiewne (powiat hajnowski – 63,7 % mieszkańców), Orla (powiat bielski – 56 % mieszkańców), gmina wiejska Hajnówka (powiat hajnowski – 51,7 % mieszkańców) oraz zamieszkała przez mniejszość litewską gmina Puńsk (powiat sejneński – 75,7 % mieszkańców).

Są to jedyne gminy w skali kraju, w których przedstawiciele mniejszości stanowią większość mieszkańców gminy.

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Bielsk Podlaski, Hajnówka Tagi: ,

Udostępnij Wiadomość

Ostatnie wiadomości

Loading Facebook Comments ...