Wójt Gminy Białowieża – Kandydaci

KASPROWICZ Grzegorz, KWW Białowieżanie
LITWINOWICZ Albert Waldemar, KWW Alberta Litwinowicza