Wójt Gminy Czeremcha – Kandydaci

SZYKUŁA Jerzy, KWW Zgoda i Rozwój
ŚCIECHURA Jerzy, KWW Lepsze Jutro Czeremchy
WRÓBLEWSKI Michał, KWW Czeremcha 2014