Wójt Gminy Czyże – Kandydaci

KONDRACIUK Eugenia, KWW Decydujmy Razem
KOWALCZUK Michał, KW Małe Ojczyzny
WASILUK Jerzy, KWW Nasza Gmina Czyże