Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne – Kandydaci

MAŁASZEWSKI Leon, KWW Porozumienie Samorządowe Ziemia Hajnowska