Wójt Gminy Narew – Kandydaci

KUCZEWSKI Dawid, KWW Aktywna Narew
PLESKOWICZ Andrzej, KWW Nasza Gmina Narew
URBANOWICZ Ewa, KWW Społeczeństwo Obywatelskie - Narew