Wójt Gminy Narewka – Kandydaci

ONISKIEWICZ Daniel, KWW Młoda Narewka
PAWILCZ Mikołaj, KWW Porozumienie Samorządowe Ziemia Hajnowska