Współpraca Straży Granicznej ze Służbą Celną – statystyki 2013

Z otrzymanych od Katarzyny Zdanowicz, rzecznik Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, materiałów, publikujemy informacje dotyczące współpracy Straży Granicznej ze Służbą Celną. Wszelkie dane dotyczą roku 2013.

Oddział SG zlokalizowany w Czeremsze współpracuje z Oddziałem Celnym w Połowcach, natomiast ta zlokalizowana w Narewce utrzymuje współpracę z Oddziałem Celnym w Siemianówce oraz Sekcją Dozoru III w Siemianówce Urzędu Celnego w Białymstoku.

W roku 2013 obie jednostki przeprowadziły szereg działań organizujących przekazywanie informacji i ujawniających sytuacje niezgodne z polskim prawem. Straż Graniczna otrzymała 114 ustnych informacji o zawróceniu osób zgłaszających nadmiar wyrobów akcyzowych. Po otrzymaniu 24 informacji pisemnych, wszczęto odpowiednie postępowania.

Oddział Straży Granicznej w Czeremsze w 2013 roku przekazał 21 informacji dla Służby Celnej. Oddział w Połowcach prowadził 21 postępowań, podczas których przekazano 78320 sztuk papierosów o wartości 42682,83 zł oraz 33,36 l alkoholu o wartości 1679 zł. Dodatkowo przekazano również dwa samochody osobowe wyposażone w skrytki do przemytu towarów.

17 wspólnych akcji kontrolnych na terenie gminy Narewka to działania placówki Straży Granicznej w Narewce prowadzone we współpracy z Oddziałem Celnym w Siemianówce oraz Sekcją Dozoru III w Siemianówce Urzędu Celnego w Białymstoku.

Do Oddziału Celnego w Połowcach w 2013 roku skierowano 103 wnioski. W 5 przypadkach ujawniono towar w postaci 20980 sztuk papierosów o łącznej wartości 11433,68 zł.

Informacje o złym stanie technicznym pojazdów wjeżdżających do Polski jednostki straży granicznej przekazywały na bieżąco.

W 2013 roku przeprowadzono także różne spotkania oraz zorganizowano wspólne szkolenia. Wśród 22 odbytych spotkań roboczych podejmowano m.in. tematykę opracowania „Procedur odpraw zapewniających optymalną płynność ruchu w przejściu granicznym Połowce”, uzgodnień związanych z obchodami „Wszystkich Świętych” oraz tematykę zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w okresie przed Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem.

Wspólne szkolenia funkcjonariuszy Służby Granicznej i Służby Cywilnej dotyczyły m.in.

  • zasad przewozu przez granicę państwową RP wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych;
  • zasad dokonywania odprawy granicznej obywateli państw trzecich w świetle przepisów KGS;
  • planu zabezpieczenia przejścia drogowego w Połowcach przed ominięciem kontroli granicznej, siłowym przekroczeniem granicy państwowej przy wykorzystaniu pojazdów, samowolnym oddaleniu się osób kontrolowanych lub zatrzymanych w przejściu;
  • zasad użycia kolczatki drogowej jako środka przymusu bezpośredniego;
  • weterynaryjnej kontroli granicznej – produktów pochodzenia zwierzęcego w bagażu osobistym podróżnych.

O współpracy Straży Granicznej z innymi instytucjami państwowymi wraz z publikacją zestawień statystycznych za rok 2013, będziemy wkrótce informować na łamach naszego portalu.

podlaski oddział straży granicznej

Informacje dzięki uprzejmości kpt. Katarzyny Zdanowicz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Czeremcha, Narewka Tagi: , , , ,

Udostępnij Wiadomość

Podobne posty

Loading Facebook Comments ...