I tam Żywuć Ludzi

2 sierpnia 2015 - 17:00

Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze zaprasza na Białoruski Festyn I Tam Żywuć Ludzi

itamczeremcha

Miejsce wydarzenia: Czeremcha
Data wydarzenia: 2 Sierpnia 2015