Wieczór Poezji

29 marca 2015 - 19:00

HDK zaprasza na WIECZÓR POEZJI poświęcony pamięci Ks. Prałata Mariana Świerszczyńskiego

Podczas Wieczoru Poezji odbędzie się oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom Konkursu Poezji Religijnej poświęconego pamięci Ks. Prałata Mariana Świerszczyńskiego. Eliminacje międzypowiatowe dla przedszkoli , szkół podstawowych i ponadpodstawowych odbyły się w lutym i marcu w Hajnowskim Domu Kultury. Udział w nich wzięło ok 200 uczestników

Miejsce wydarzenia: sala kolumnowa HDK
Data wydarzenia: 29 marzec 2015