XXXVII spotkanie Rady Gminy Narew

XXXVII sesja Rady Gminy Narew już za nami. Miała miejsce 17 stycznia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew. Sesję VI kadencji rozpoczęło wystąpienie Przewodniczącej Rady Gminy Narew, Ewy Urbanowicz. Podczas spotkania Wójt Gminy Narew, Andrzej Pleskowicz, przedstawił sprawozdanie z działalności prowadzonej w okresie międzysesyjnym.

Rada Gminy Narew 2014

grafika: bip

Podczas spotkania radni uchwalili szereg uchwał. Rozpatrzono skargę na działalność prowadzoną przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi (12 radnych głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się). Uchylono uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego w kwestii zniesienia nazw urzędowych miejscowości położonych na terenie Gminy Narew (13 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się). Uchwalono plan Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2014-2024 (13 radnych głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się). Uchwalono budżet gminy na rok 2014 (13 głosów za, przeciw – 0, wstrzymał się – 1). Zatwierdzono harmonogram pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na 2014 rok (13 radnych głosowało za, o przeciw, 1 wstrzymał się).

Podczas sesji radni przyjęli również plany pracy Komisji Budżetu i Finansów, oraz Komisji Rozwoju Gminy na rok 2014. Zatwierdzono także harmonogram pracy Rady Gminy Narew na 2014 rok.  Przedstawiono również sprawozdania z działalności stałych komisji przy Radzie Gminy Narew za 2013 rok.

Na zakończenie spotkania Wójt Gminy Narew odpowiedział na interpelacje oraz zapytania radnych i sołtysów.

źródło: Narew / bip

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Narew Tagi: ,

Udostępnij Wiadomość

Podobne posty

Loading Facebook Comments ...