Zwycięzcy w wyborach samorządowych

Kandydat na Burmistrza Hajnówki nie ma kontrkandydata w wyborach samorządowych, które odbędą się w listopadzie, także Kandydat na Wójta gminy Dubicze Cerkiewne nie ma rywala.

Jeden kandydat na burmistrza lub wójta – co wtedy? Jak my wyborcy mamy w takim razie głosować?

Uważa się tego kandydata za wybranego, jeżeli w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.  W przypadku gdy kandydat,  nie uzyskał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, wyboru wójta, burmistrza  dokonuje rada gminy bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.

Zgodnie z Kodeksem Wyborczym, który zastąpił dwa obowiązujące dotychczas akty prawne: Ordynację Wyborczą do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawę o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta  miasta , w sytuacji:

jeżeli zostanie zarejestrowany tylko jeden kandydat, wyborca głosuje na tego kandydata, stawiając znak „x” w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku „x” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska tego kandydata oznacza, że jest to głos ważny oddany przeciwko wyborowi kandydata.

wybory-samorzadowe

 

 

 

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Wybory Samorządowe 2014 Tagi: ,

Udostępnij Wiadomość

Ostatnie wiadomości

Loading Facebook Comments ...